Arbetsområden feriepraktik

Kor som betar

Kommunen är en stor arbetsplats med flera förvaltningar med många olika enheter men en stor variation av olika arbetsuppgifter. Här listas några av de områden som kommer att bli aktuella till sommaren

Socialförvaltningen

Äldre- och handikappomsorgen

Arbetsuppgifter: Här får du göra lättare omvårdnadsarbete t ex promenader, göra ärenden, hårvård, baka, spela spel, läsa högt, viss städning samt vara ett socialt stöd för de boende.Exempel på platser inom detta område är: Bäckliden, Allégården, Fredsgatan, Pegasus, Brittgården, Dagcenter eller Arbetsterapi.

Äldrecentrum

Detta är en mötesplats för pensionärer som fortfarande bor kvar hemma. Här anordnas aktiviteter som bingo, musikunderhållning, filmvisning och bakning m.m.

Barn & utbildningsförvaltningen

Barnomsorgen-förskola

Arbetsuppgifter: Här får du vara med barnen när de leker, följa med på utflykter, läsa sagor och spela spel m.m. Du får även hjälpa till vid måltider och när barnen ska klä på sig för att gå ut och leka. Viss städning av lokaler och materialvård förekommer. Barnen är i åldern 1-6 år.

Fritidshem

Arbetsuppgifter: Här får du vara med barnen när de leker, följa med på utflykter, läsa sagor och spela spel m.m. Du får även hjälpa till vid måltider och när barnen ska klä på sig för att gå ut och leka. Viss städning av lokaler och material förekommer. Barnen är i åldern 7-10 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Städ

Arbetsuppgifter: Här får du hjälpa till vid bygg- och storstädning, flytta bänkar och bord och kanske köra skurmaskin.

Park/trädgård

Arbetsuppgifter: Här får du hjälpa till med att sköta om kommunens park- och grönområden.

Fastighetsskötsel:

Arbetsuppgifter: Här får du hjälpa till med att sköta om kommunens fastigheter. Det kan vara målning, rengöring, rensa ur förråd eller reparationer av material. Både inom- och utomhusarbete

Kultur- & fritidsförvaltningen

Simskola

Arbetsuppgifter: Här kommer du att hjälpa till vid simundervisning, vara lekledare och ett stöd vid busshållplatsen och omklädningsrum för barn i åldern 7-14 år.Arbetsplats: Örlenbadet

Dagkollo

Arbetsuppgifter:Här får du vara med i en fritidsverksamhet på dagtid för barn i åldern 11-12år. Friluftsliv, lekar och bad är den huvudsakliga sysslan. Arbetsplats: Ransbrostugan och i

Sommarjobba med Sports for you/Framtidens förening, Idrott

Arbetsuppgifter: I sommar har du möjlighet att jobba som ledare för någon idrottsaktivitet, möjlighet att sommarjobba med ditt intresse och utveckla ditt intresse och dina kunskaper inom dessa områden samtidigt få en ledarutbildning.

Kommunbiblioteket

Arbetsuppgifter: Att hjälpa till med utlåning/återlämning, bokuppsättning, bokvård, skyltning etc.

Sommarskola

Arbetsuppgifter: Sommarskolan omfattar undervisning och fritidsaktiviteter. Att handleda yngre barn i sitt lärande, med inriktning på läs-, skriv- och språkutveckling samt logiskt och matematiskt. Du får även vara med och spela spel inne och ute, måla, snickra, finnas till hands och trösta, stöd i att lösa konflikter, vara en vuxen förebild både vad gäller uppförande, ordning och husliga sysslor.

Diverse föreningars sommaraktiviteter

 

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsenheten Mini-Zoo

Arbetsuppgifter: Här får du som praktikant sköta om djuren. Du får t ex. ge dem mat, städa hos dem, kela med dem, skära frukt och hjälpa barnen som kommer på besök. Även gräsklippning, målning och städning av parken förekommer. 

Arbetsmarknadsenheten Café Solrosen

Arbetsuppgifter: Som praktikant på Café Solrosen kommer dina arbetsuppgifter att bestå av att göra smörgåsar, stå i kassan, plocka upp varor och andra förekommande arbetsuppgifter inom kiosk/caféverksamhet.

 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut

Tjänster och information