För dig som är arbetslös och bor i Tibro

Utbildningsmässa

Vilket stöd och vilken hjälp finns det för dig som är arbetssökande i Tibro kommun? Vad kan du förvänta dig av arbetsförmedlingen och vad är viktigt att tänka på?

 • Ha rätt förväntningar på arbetsförmedling och olika handläggare
 • Bilda dig en uppfattning om vad arbetsförmedlingen kan erbjuda och samt vad din arbetsförmedlare eller andra handläggare kan hjälpa dig med.
 • Ta kommandot, var aktiv och ta beslut
 • Fråga om hjälp, råd och stöd
 • Använd jobbnycklarna
 • Acceptera det du inte kan förändra eller påverka, ha mod att förändra det du kan och skaffa dig kunskap och insikt om skillnaden

  Vilket uppdrag har arbetsförmedlingen?

  En av de mest spridda missuppfattningarna är att arbetsförmedlingen ska ordna ett arbete till dig som är arbetslös. GLÖM DET! Det är och förblir endast du själv som kan skaffa dig ett arbete. Det kanske låter drastiskt men "andra" kan bara hjälpa till. För detta erbjuder arbetsförmedlingen (principiellt) 9 olika tjänster:

  • Hjälp att söka arbete
  • Hjälp att förbättra ditt arbetssökande
  • Vägledning till arbete
  • Utbildning till arbete
  • Stöd till att starta eget
  • Klargöra förutsättningar till arbete
  • Anpassa arbetssituationen
  • Rekrytering (arbetsgivare)
  • Utbildning inför rekrytering

   Omvanstående erbjuds genom tre olika möjligheter till service:

    
   1. Arbetsförmedlingen internet
   2. Arbetsförmedlingens kundtjänst
   3. Den lokala arbetsförmedlingen

    

   Vilken ersätttning kan jag få som arbetssökande?

   Har du betalat in avgifter för din arbetslöshetsförsäkring (A-kasseavgift) och uppfyllt ett sk. arbetsvillkor så har du i regel rätt till arbetslöshetsersättning (a-kasseersättning) i vardagligt tal kallat "att stämpla". Denna ersättning betalas ut av din A-kassa under en begränsad tid.

   De flesta som deltar i arbetsmarknadspolitiska programaktiviteter är berättigade till aktivitetsstöd. Nivån på ersättningen dvs. hur mycket pengar man får beror på om man är berättigad till A-kassa, hur lång tid man stämplat, vilket program man deltar i, hur gammal man är samt hur länge man varit anmäld som arbetssökande. Följande arbetsmarknadspolitiska program berättigar i regel till aktivitetsstöd:

   • jobb- och utvecklingsgarantin
   • jobbgaranti för ungdomar,
   • arbetsmarknadsutbildning
   • arbetspraktik
   • prova på-platser
   • yrkeskompetensbedömning
   • praktisk kompetensutveckling
   • stöd till start av näringsverksamhet
   • förberedande insatser
   • arbetslivsinriktad rehabilitering
   • vägledning eller platsförmedling
   • förberedande eller orienterande utbildningar
   • arbetslivsintroduktion
   • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

    

   Vilka olika typer av stöd finns för arbetsgivare som vill anställa dig?

   Man kan säga att det generellt finns 3 olika sorters stöd, det finns stöd som ges till arbetsgivare baserat på hur länge en person varit arbetslös, det finns stöd som baseras på att du har någon form av funktionsnedsättning eller att personen tillhör en specifikt avgränsad grupp. Ibland kan det vara en kombination.

   • Nystartsjobb
   • Dubbelt Nystartsjobb
   • Särskilt anställningsstöd
   • Förstärkt särskilt anställningsstöd
   • Utvecklingsanställning
   • Trygghetsanställning
   • Lönebidrag
   • Offentligt skyddad anställning
   • Yrkesintroduktionanställning
   • Instegsjobb

   De flesta stödformerna är tidsbegränsade och vissa gäller endast inom offentlig sektor. För alla gäller att arbetsgivare inte får ha sagt upp personal, de får inte heller ha några skatteskulder och de måste betala en avtalsenlig lön.

   Nivåerna på vissa stöd förhandlas av speciella handläggare på arbetsförmedlingen efter en sk arbetsanalys dvs på vilket sätt begränsas en persons arbetsförmåga av ett visst hinder i förhållande till arbetsuppgifterna. Om just du har tillgång till någon form av stöd kan din arbetsförmedlare svara på.

   En anledning till att kunna få stöd kan vara någon form av funktionsnedsättning eller funktionhinder. Ett funktionhinder kan vara något uppenbart som att man saknar en arm eller ett ben men det kan också vara att man har läs och skrivsvårigheter eller har någon form av neuropsykkiatrisk diagnos eller har eller har haft någon form av sociala problem. För alla funktionhinder krävs läkarintyg eller andra typer av intyg som inte är äldre än två år.

    

   Vad kan arbetsmarknadenheten hjälpa dig med?

   Arbetsmarknadsenheten har kunskap om gällande system och vilka stödformer som är aktuella och kan hjälpa dig att få rätt hjälp och stöd från arbetsförmedlingen eller om nödvändigt från andra myndigheter. Ibland kan detta ske genom en anvisning till oss där vi får ett uppdrag av arbetsförmedlingen att på något sätt hjälpa dig vidare. Ett annat alternativ är att du kontaktar oss själv så får vi tillsammasn titta på hur din situation ser ut och vad du vill ha hjälp med.

   Vi bedriver idag en ganska omfattande egen verksamhet. Om vår verksamhet kan du läsa mer i länkarna till vänster. En viktig del i allt vi gör handlar dels om att ge ett socialt sammanhang men givetvis också praktiska arbetslivserfarenheter och ny kompetens men framför allt en ny färsk referens.

   Vår ahuvudverktyg jobbar också mycket med praktik och arbetsträningsplatser i och utanför kommunens övriga verksamheter. Till oss kan kan man anvisas inom ramen för någon av arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska programaktiviteter eller kontakta själv. I vårt arbete använder oss av något som vi kallar för jobbnycklar.

   Mer information och kontaktuppgifter hittar du till höger.

    

   Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-19 Skriv ut

   Kontaktinformation

   Jan Andersson Arbetsmarknadschef Skicka e-post till Jan Tel: 18297

   Länkar till andra webbplatser