Behöver du arbetskraft till ditt företag?

¤ olika bilder på arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet

Behöver ditt företag personal? Arbetsmarknadsenheten kan lämna goda referenser för ett stort antal personer som passerat igenom vår erksamhet. Vi hjälper till hitta rätt person till rätt plats och få rätt stöd och rätt insats från arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten kan lämna goda referenser för flera personer med erfarenhet av bland annat grönytevård och fastighetsskötsel, snickeri, ytbehandling, måleri, montering, produktion, transport, flytt, städ, café, personlig assistans, elevarbete och barnomsorg.

Till arbetsmarknadsenheten anvisas personer som blivit arbetslösa eller inte lyckats etablera  eller återetablera sig på arbetsmarknaden. Flera deltar praktiskt i de verksamheter arbetsmarknadsenheten bedriver, andra placeras i kommunens övriga förvaltningar. Detta för att hålla sig aktiva, få in en fot, känna på ett nytt yrke eller få en referens. En del arbetsprövar eller arbetstränar för att ta sig tillbaka från en längre frånvaro från arbetsmarknaden.

  • Vi hjälper er att hitta rätt person
  • Vi hjälper till att ordna praktik*
  • Vi hjälper till med anställningsstöd*
  • Vi hjälper till att ta fram faktiska kostnader
  • Vi hjälper till om något krånglar

Arbetsmarknadsenheten bedriver i dag ett antal olika praktiska verksamheter såsom Mini-Zoo, Café Solrosen, Fågelvikscafét och servicelagen som hjälper föreningar, pensionärer och kommunens förvaltingar. Man stöttar även kommunens olika nätverk vid olika typer av arrangemang såsom till exempel UPPåNER, Höstfest, Vårfest, Ankjogg, Julstämning, Möbeldagar och Arkitektdagar. 

Hitta vinna-vinna-läget för alla

Tibro kommuns arbetsmarknadsenheten arbetar i tätt samarbete med framför allt arbetsförmedlingen. Vi fungerar som en mellanhand mellan den enskilde, arbetsgivaren och arbetsförmedlingen. Vi letar alltid efter vinna-vinna-vinna-läget för dessa tre parter för då når vi också målet med vårt uppdrag – fler i arbete.

*Alla har inte tillgång till alla åtgärder och det är arbetsförmedlingen och den aktuella handläggare som beslutar om eventuell praktik.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du till höger 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut

Kontaktinformation

Tommy Högberg Praktiksamordnare Skicka e-post till Tommy Tel: 18451

Tjänster och information