Arbetsmarknadsenheten - för fler i arbete!

Sommar 2016 Sommar 2016 Tält Mini Mini Mini Veckans bilder arbetsmarknadsenheten Veckans bilder AME Mini Veckans bilder AME Servicelag för pensionärer
BryggorNini

Arbetsmarknadsenheten arbetar för dig som saknar anställning eller är sjukskriven. Detta gör vi bland annat genom att utreda din arbetsförmåga och på olika sätt göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen. Vi driver olika verksamheter och projekt för personlig utveckling och planering. Det individuellt utformade programmet ger deltagaren

  • Livsvägledning
  • Social träning
  • Motivation
  • Praktik
  • Utbildning

Arbetsförmågan utreds och en handlingsplan görs vilket ska leda fram till arbete eller studier, samt skapa förutsättningar för egen försörjning.

Nyheter

Ung Arena 9.0 2016-06-27 ESF-stödjer Skaraborgs unga - Ung Arena 9.0 Fler nyheter
Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut

Kontaktinformation

Jan Andersson Arbetsmarknadschef Skicka e-post till Jan Tel: 18297

Katrin Nydag Ekonom Skicka e-post till Katrin Tel: 18613

Lenita Carlsson Handledare Skicka e-post till Lenita Tel: 18712

Jacob Mako Handledarassistent Skicka e-post till Jacob Tel: 18716

Roland Gustavsson Arbetsledare Skicka e-post till Roland Tel: 18713

Annicka Johansson Arbetsledare Skicka e-post till Annicka Tel: 18434

Tommy Högberg Praktiksamordnare Skicka e-post till Tommy Tel: 18451