Rejäl satsning på fritidsområdet Rankås

Fritidskonsulenterna Hellen Wallén och Jan Östlind, gata- och parkchefen Dan Carlsson och projektledaren Bosse Klamfelt håller i planeringen av utvecklingen av Rankås fritidsområde. Espen Blikstad, Tibro cykelklubb berättar att ett nytt mountainbikespår håller på att anläggas i och runt Tibros nerlagda slalombacke i Rankås.

Förbättrad skyltning, uppfräschad parkering och ny LED-belysning. Ett nytt mountainbikespår som kan användas för internationella tävlingar. Det är mycket på gång på Rankås fritidsområde just nu.

Tibro kommun gör en rejäl satsning på att utveckla Rankås fritidsområde. Den första etappen, som inleddes tidigt i höstas och beräknas vara klar till våren, är kostnadsberäknad till 200 000 kronor.  

- Vi har satt upp ny LED-belysning och nya parkeringsskyltar, vi har tagit bort en del gamla träd och planterat nya, sått gräs och försett den nedre grusparkeringen med avgränsningsplintar, berättar Dan Carlsson, som är chef för kommunens gata- och parkenhet.

Bättre skyltning så att Rankås blir tillgängligt för flera

I första etappen av utvecklingen av Rankås ska även skyltningen i området ses över. Rankås är ett välskött fritidsområde i en fin miljö med spår för promenader, terränglöpning, skidåkning och MTB, omklädningsrum, dam- och herrbastu och utegym. En självklar tillgång för många Tibrobor och motionärer från närliggande kommuner, men inte för alla.

- Alla känner inte till Rankås och framförallt är det många nyinflyttade Tibrobor som inte hittar i området. Det håller vi på att ändra på genom att förbättra skyltningen vid parkeringen och vid spårcentralen, berättar Rankåsentusiasten Bosse Klamfelt, som fungerar som projektledare för projektet.

Nytt mountainbikespår...

Parallellt med satsningen på att göra Rankås mer tillgängligt håller Tibro Cykelklubb på att anlägga ett helt nytt mountainbikespår, ett MTB-spår, i och vid slalombacken med stöd från kommunen och Skara stift.  

- Vi är jätteglada över den här satsningen. MTB-spåret blir 5 kilometer långt och kommer att användas som en arena för tävlingar som ger rankingpoäng internationellt samtidigt som klubbens medlemmar och andra cyklister får ett mer utmanande, permanent spår att träna i, säger Espen Blikstad från Tibro Cykelklubb. Han berättar att det nya spåret kommer att

... blir arena för internationell tävling 12 juli 2015

Espen berättar att det nya MTB-spåret kommer att få tre alternativa sträckningar i olika svårighetsgrad i slalombacken och att spåret kommer att bli arena för en internationell MTB-tävling i juli nästa år.

- Vi fick en förfrågan från Tryggve Olsson på SISU Idrottsutbildarna och EU:s landsbygdsutvecklingsprogram Leader Östra Skaraborg om vi ville arrangera en större tävling tillsammans med Hjo Velocipedklubb nästa år med stöd från dem. Det nya MTB-spåret anläggs för att vi ska kunna arrangera en så kallad UCI-tävling den 12 juli, berättar Espen Blikstad. Han betonar att sådana MTB-tävlingar inte är så vanliga i Sverige.

- Den här satsningen innebär en möjlighet för svenska MTB-cyklister att samla på sig de rankingpoäng de behöver för att kunna delta i större internationella tävlingar, fortsätter han.

EU-stöd för utvecklad idrottsturism

- Leader ville gärna få till stånd ett idrottsinriktat projekt som kan bidra till att besöksnäringen i östra Skaraborg utvecklas, förklarar Tryggve Olsson.

Det här är en fantastisk möjlighet för oss att utveckla cykelklubbens verksamhet och bidra till utvecklingen av Rankås. Vi skapar ett permanent MTB-spår, som både vi och andra som cyklar MTB får tillgång till. Vi har fått otroligt bra hjälp från kommunen och Skara stift i det här arbetet, framhåller Espen.

Satsningen på Rankås fritidsområde kommer att fortsätta även under 2015 och 2016. Här nedanför kan du få en inblick i det som är på gång i ett bildgalleri. Klicka på den översta bilden till vänster, så öppnar sig bilden i ett större format och du kan klicka dig framåt i bildgalleriet. Foto: Christina Froh

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2014-11-27 Skriv ut

Kontaktinformation

Hellen Wallén Fritidskonsulent Skicka e-post till Hellen Tel: 18261

Tobias Ekman Fritidskonsulent Skicka e-post till Tobias Tel: 18272

Tjänster och information