Skolbio

Biografinteriör

Skolbio är en möjlighet för elever och lärare i Tibro att se och diskutera biograffilmer på skoltid.

Att se på film och få möjlighet att själv skapa film är ett viktigt inslag för barn och unga i skolan. Vi lever i allra högsta grad i en värld där rörliga bilder används för att sända ut budskap till olika målgrupper. Film konsumeras oftast snabbt och oreflekterat. Barn och unga behöver verktyg för att koda de rörliga bildernas språk och grammatik.

Spelfilmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och gestalta vår framtid samt skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer. Skolbio i Tibro ska erbjuda ett filmutbud som stimulerar och ger tillfälle till reflektion och samtal.

Filmerna väljs ut av skolbiogruppen som har representanter från samtliga skolformer, Tibro film & teater och Kultur & Fritid. De visas på Biograf Vintergatan.

Sidansvarig: toli053101 Publicerad: 2017-09-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Pelle Ekholm Kultur/Fritidschef Skicka e-post till Pelle Tel: 18252

Tjänster och information

Länkar till andra webbplatser