Vision Sportparken 2017

I samband med att Tibro kommun antog Vision 2017 aktualiserades frågan hur idrotten kan bidra till ett förverkligande av denna. Under 2006 fattades beslut om att ta fram ett underlag för framtida behov, önskemål och satsningar i Sportparken.

Under 2007 arbetades ett förslag fram där föreningar, enskilda och kommunala förvaltningar gavs möjlighet att lämna synpunkter.

Förslaget innehöll förslag om:

  • förbättringar av trafiksituationen i området
  • ny entré till området
  • nya verksamhetsytor med möjlighet till ytterligare isyta, sporthall, fotbollsplaner och område för nya idrotter/aktiviteter.

I förslaget finns utökning av omklädningsmöjligheter med liksom en förstärkning av planteringar/vegetation samt en möjlig konstnärlig utsmyckning, som kan kopplas till idrott.

En ny detaljplan för området, som möjliggör en framtida utveckling av det, har tagits fram. Förverkligandet av de önskemål som finns kommer att ske i den takt som ekonomin tillåter. Detta sker i dialog med berörda föreningar och organisationer.

Sidansvarig: jouh1102 Publicerad: 2017-09-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Pelle Ekholm Kultur/Fritidschef Skicka e-post till Pelle Tel: 18252