Kultur- och ledarstipendium

Kulturstipendiater i Tibro 2016.

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett kulturstipendium och ett ledarstipendium på vardera 5000 kronor. Ledarstipendiet delas ut på våren och Kulturstipendiet på hösten.


 

 

Dags att söka

Ledarstipendiet

Stipendiet delas ut till någon duktig ledare inom ungdomsverksamheten i Tibro Dessa kriterier skall uppfyllas :

  • Ledaren betyder mycket för föreningen
  • Ledaren har långvarig föreningserfarenhet
  • Ledararbetet är ideellt

Stipendiet delas ut vartannat år ( vartannat år uppmärksammas ledare på Idrottsfestivalen )

2014 års pris, delades ut till Björn Boström Tibro Skyyteförening.

2016 års stipendium kommer att delas ut i samband med Uppåner, fredag den 2/6.

Ansökan skall vara oss tillhanda, senast fredagen den 26/5.
Skriftlig ansökan sänds till Tibro Kultur- och fritidsnämnd Gymnasiegatan 29 543 32 Tibro

Eller via mail Skyddad adress
Upplysningar lämnas av Hellen Wallén 0504-182 61

 

Kulturstipendium

Utdelning sker oftast i januari månad i Forum.

Information om kultur- och ledarstipendiet

För båda stipendierna gäller att de tilldelas efter ansökan eller förslag. Annan än sökande eller föreslagen, kan av kultur- och fritidsnämnden utses som stipendiat.

Skriftlig ansökan sänds till Tibro kultur- och fritidsnämnd, Gymnasiegatan 29, 543 32 TIBRO. Utlysning av stipendierna sker via hemsidan och annons i pressen. Upplysningar lämnas av kultur- och fritidschef Pelle Ekholm, se kontaktuppgifter till höger.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet är avsett att uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden.

  • Stipendiet tilldelas person/er som är eller tidigare varit bosatta i Tibro kommun, eller som i sin verksamhet behandlat företeelser i Tibro (ej yrkesverksamhet).
  • Sammanslutning/ar ska ha sitt säte i Tibro.

 

Kulturstipendiaterna

 

2011 års kulturstipendiat Gunilla Holm
Gunilla har ett stort engagemang för barnverksamhet med allt från egenproducerad barnteater till underhållande dockteater och sagoberättande.Gunilla har varit och är dörröppnare för våra barn in till teater- och sagovärlden.

2012 års Kulturstipendendiater Jenny & Mauricio de Carvalho.
Jenny & Mauricio de Carvalho har lyft den klassiska och sakrala musiken i Tibro till i det närmaste världsklass. Genom sin gärning sätter de Tibro på en upphöjd plats i det musikaliska Sverige.

2013 års Kulturstipendiat Bertil Lindström.
För hans förmåga att se morgondagens kulturarv med ambition att i Erskines anda omsorgsfullt bevara och renovera Brittgården. Dessutom visar han omtanke om Tibro kommun genom övrigt engagemang för kommunens traditionsrika möbelhistoria samt för kommunens ungdomskultur.

2014 års Kulturstipendiat Kristin Lidström.
För hennes unika och nyskapande projekt inom området grafisk design samt formgivning av främst böcker. Men även för hennes intresse och engagemang för
sin hembygds kulturhistoria.

 
2015 års Kulturstipendiat Åsa Almestål
För sitt inspirerande konstnärskap där hon framför allt använder kalligrafin som ett visuellt inslag. De texter hon använder är alltid upplyftande och med glimten i ögat. Dessutom är hon en brobyggare mellan olika kulturer genom sitt yrkesarbete, där hon med värme och glädje ger våra nysvenskar nycklar till den svenska kulturen.

 2016 års Kulturstipendiat Björn Berling
Björn Berling gör många och uppskattade insatser som solist i olika sångverk och sammanhang. Han har även varit en stabil kraft i Kyrkefalla kyrkokör i många år där han medverkat som både körsångare och solist. Björn är en omtyckt och uppskattad Tibroprofil som vi hoppas skall fortsätta glädja oss med sin sång länge!
Sidansvarig: toli053101 Publicerad: 2017-09-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Pelle Ekholm Kultur/Fritidschef Skicka e-post till Pelle Tel: 18252