Låneregler och information om bibliotekets service

Biblioteksbesökare

Lånekort
För att låna behöver du ett lånekort. Lånekortet är gratis. Kortet är en värdehandling som du bör vara rädd om. Du har ansvar för allt som lånas på ditt kort. Du kan skaffa dig ett lånekort genom att komma in till oss på biblioteket. Du måste ha med dig legitimation. Du kan också registrera dig på nätet. Därefter får du komma in till oss på biblioteket och hämta ut ditt lånekort. Även då krävs legitimation. Länk för att registrera dig hittar du i menyn till höger.

Lånetid
Normal lånetid är fyra veckor. Nyheter är det däremot kortare lånetid på - 14 dagar. Vanligtvis kan du få omlån två gånger, men om boken är reserverad av annan låntagare kan omlån inte ges. Du kan låna om själv i bibliotekets katalog på Internet om du har skaffat en PIN-kod i lånedisken.

Reservationer
Böcker som är utlånade kan reserveras på biblioteket. Har du en PIN-kod kan du reservera böcker via Internet i bibliotekets katalog. När boken är tillgänglig får du ett meddelande.

Försenade böcker
Om böcker inte lämnas tillbaka i tid skickar biblioteket en påminnelse. 1:a påminnelsen medför en avgift på 30 kr. 2:a påminnelsen kostar ytterligare 30 kr. Om böckerna inte lämnas tillbaka trots påminnelser skickar biblioteket ut en faktura.

Fjärrlån
Böcker som inte finns på Tibro bibliotek kan lånas in från andra bibliotek. Du får ett meddelande när boken finns att hämta. Varje fjärrlån kostar 20 kr. 

Talböcker
Talböcker kan lånas av alla som på grund av tillfälliga eller permanenta funktionshinder har svårt att läsa tryckt text.

Adressändring och e-post
Det är viktigt att du meddelar biblioteket om du flyttar. Lämna gärna din e-postadress till biblioteket så kan du få reservationsmeddelanden med mera via e-post.

Förlorat bibliotekskort
Meddela biblioteket om ditt lånekort har försvunnit. Du kan få ett nytt lånekort till en kostnad av 20 kr. För barn kostar nytt lånekort 10:-

Datorer på biblioteket
På biblioteket kan du låna dator med Officepaket och Internet. Du kan kopiera och göra utskrifter till en viss kostnad. 

Informationssökning
Du har tillgång till ett tiotal betaldatabaser för informationssökning i biblioteket. Några kan du använda hemifrån.

Sidansvarig: toli053101 Publicerad: 2017-09-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Biblioteket, Lån och information Besöksadress: Gymnasiegatan 29 Tel: 0504-182 50 Skicka e-post till Biblioteket, Lån och information

Bibliotekets katalog

Att skaffa lånekort

Du kan registrera dig på nätet för ett lånekort. Du hämtar sedan ut låekortet hos oss på biblioteket. Glöm inte legitimationen.

Om du är minderårig måste vårdnadshavare ge sitt tillstånd för att du ska få ett lånekort. Här finns en låneförbindelse. Skriv ut den. Läs den tillsammans med din vårdnadshavare. Sen skriver ni båda på den och lämnar in den till biblioteket. Sen kan du få ditt lånekort!