Att redovisa källor

När du skriver en faktatext där du hämtat information från andra författare, t.ex. från en bok, ett uppslagsverk eller på internet ska du tala om var du hittade informationen - skriva s.k. källhänvisningar.

När du skriver en faktatext där du hämtat information från andra författare, t.ex. från en bok, ett uppslagsverk eller på internet ska du tala om var du hittade informationen - skriva s.k. källhänvisningar.

Som en allmän regel gäller att du ska ange källa varje gång du skriver något som inte är allmänt känt. Det finns flera anledningar till att redovisa källor:

  • Du är skyldig enligt upphovsrättslagen att göra det.
  • Det ska vara lätt att skilja på dina egna åsikter och slutsatser och andras.
  • Den som läser texten kan kontrollera att du tolkat källan rätt.
  • Den som är intresserad av ämnet får tips på mer läsning i ämnet.

Det finns tusentals olika källhänvisningssystem. Många vetenskapliga tidskrifter kan t.ex. ha en helt unik standard. Syftena med källhänvisningar är ändå desamma.

Den familj av system som används mest inom samhälls- och naturvetenskap kallas Harvard- eller parentessystem. Inom språkämnen och historia använder man ofta Oxford- eller fotnotsystem. Du hittar mer information om dessa nedan.

 

 

Så här redovisar du källor

Sidansvarig: Rebecca Levander Publicerad: 2016-08-31 Skriv ut

Kontaktinformation

Annacarin Karlsson Bibliotekarie Skicka e-post till Annacarin Tel: 18253