Kontaktinformation

Biblioteket, Lån och information Besöksadress: Gymnasiegatan 29 Tel: 0504-182 50 Skicka e-post till Biblioteket, Lån och information

Annacarin Karlsson Bibliotekarie Skicka e-post till Annacarin Tel: 18253

Bibliotekets katalog

Instruktionsfilmer
så funkar databaser!

Databaser kan vara svåra att söka i ibland. Här får du tips på instruktionsfilmer till databaser från Länsbibliotek Sydost (2008).