Kontaktinformation

Biblioteket, Lån och information Besöksadress: Gymnasiegatan 29 Tel: 0504-182 50 Skicka e-post till Biblioteket, Lån och information

Frågeunderlag till boksamtal

Dessa frågor har vi som utgångspunkt när vi har någon bok som tema för vår träff. Du kan använda dig av dem när du läser om du vill, men det är inget tvång. Alla infallsvinklar, idéer och tankar om böckerna är välkomna.
  1. Hurdan är person- och miljöskildringen? Känns den trovärdig?
  2. Relaterar berättelsen till något i ditt eget liv?
  3. Hur påverkar boken dig? Vad gör boken med dig?
  4. Finns det någon speciell händelse i boken som du vill ta upp och diskutera?
  5. Kan du rekommendera några liknande böcker?
  6. Är det möjligt att sammanfatta boken med ett enda ord eller mening?