Utbildning och barnomsorg

Barn, ungdomar och vuxna som nyligen kommit till Sverige erbjuds olika typer av utbildning i svenska och språkstöd.

Barn som är mellan 1 och 6 år erbjuds plats i någon av kommunens förskolor. Skolbarn i åldern 7-15 år börjar i förberedelseklass. I förberedelseklassen kartläggs barnets kunskaper och utbildningsbehov. Barnets språkkunskaper och övriga behov styr hur länge barnet går i förberedelseklass. Barnets slussas från förberedelseklassen in i ordinarie klass. Ungdomar i åldrarna 16-20 år skrivs in i gymnasiets språkintroduktion.

Läs mer om barnomsorg och utbildningen via en länk som finns under rubriken Tjänster och information.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.
Du hittar en länk till mer information om modersmålsundervisning under rubriken Tjänster och information.Svenska för invandrare, SFI

Om du är 20 år eller äldre så har du möjlighet att studera på SFI, svenska för invandrare. I vissa fall kan du studera på SFI även innan du har fyllt 20 år. Att lära sig svenska är kanske en av de viktigaste ”nycklarna” som du behöver för att etablera dig och bli en del av det svenska samhället. Du hittar en länk till information om SFI under rubriken Tjänster och information.

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-09-21 Skriv ut