Ny i Sverige

När du är asylsökande är det Migrationsverket som du har kontakt med om boende, försörjning, skolgång för dina barn med mera. När du får uppehållstillstånd är Arbetsförmedlingen den myndighet som du i första hand ska ha kontakt med.

Om du är på flykt måste du söka asyl för att få vistas i Sverige. Det gör du hos Migrationsverket, som är din kontakt med det svenska samhället under hela asylsökningsprocessen. Se information på Migrationsverkets hemsida.

Arbetsförmedlingen har samordningsansvar för dig med uppehållstillstånd

När du har fått uppehållstillstånd ska du först ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för etablering och arbetsmarknadsinsatser för de flesta nyanlända med uppehållstillstånd. Syftet är att underlätta för dig att komma in i samhället och arbetslivet, så att du så snabbt som möjligt ska kunna försörja dig själv och klara dig på egen hand i det svenska samhället.   

Du kan ha rätt till etablerings- och arbetsmarknadsinsatser om du:

  • nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting
  • nyligen har flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting och togs emot i en kommun för högst sex år sedan.

Etableringsinsatser gäller för dig som är mellan 20 och 64 år. Det gäller också för dig som är 18-19 år och saknar föräldrar i Sverige. Ensamkommande barn och ungdomar som är under 18 år tas omhand av den kommun, som Migrationsverket har anvisat dem till. Personer som är 65 år och äldre kan ansöka om äldreförsörjningsstöd via Pensionsmyndigheten.

Tibro kommuns integrationsenhet ger råd och stöd till nyanlända 

Tibro kommuns integrationsenhet arbetar med nyanlända i Tibro som har fått uppehållstillstånd efter att ha varit asylsökande och med anhöriga till dem som varit asylsökande.

Integrationsenhetens uppdrag är att erbjuda råd och stöd i olika frågor som är aktuella när du är ny i Sverige. Även viss praktisk hjälp i samband med flytten till Tibro kan vara aktuell.

Integrationsenheten arbetar även med att erbjuda samhällsorientering till nyanlända.

Familjecentralen Källan - en mötesplats för föräldrar 

Om du har barn och önskar träffa andra föräldrar och barn kan du besöka familjecentralen Källan. Familjecentralen Källan drivs av Tibro kommun och Närhälsans barnavårdscentral, BVC, i Tibro. 

Du hittar länkar till mer information från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Familjecentralen Källan via rubriken Tjänster och information.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-09-27 Skriv ut