Elevhälsa

På Fågelvik finns ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår, förutom skolans rektorer, en skolsköterska, en skolkuratorkurator och två specialpedagoger.

Du vänder dig till elevhälsan om du behöver medicinsk rådgivning, har behov av att prata med någon om personliga eller skolrelaterade bekymmer och om du behöver extra hjälp för att klara av skolan.

Skolsköterska

Catrin Åkeson arbetar som skolsköterska på Fågelviksgymnasiet. När du känner dig lite "krasslig" eller vill prata om något som känns viktigt är du välkommen till henne. Hon kan självklart även hjälpa dig med medicinsk yrkesvägledning.
Du som just har börjat i årskurs ett erbjuds ett hälsobesök där vikt, längd och syn kontrolleras.

Skolsköterskans huvudsakliga uppgift är förebyggande hälso- och sjukvård. Catrin har nära samarbete med all personal på skolan. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot droger, våld etc.
Din skolläkare kommer till skolan en gång i månaden. Du beställer tid för läkarbesök hos skolsköterskan.

Skolkurator

Ulrika Lind är skolans kurator. Till henne kan du vända dig med personliga och skolrelaterade bekymmer. Förutom att ha enskilda samtal med elever ger Ulrika även information av olika slag ute i klasser.

Ulrika förmedlar kontakter med andra hjälpinstanser i samhället, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handhar även vissa frågor kring studieekonomi. Du är välkommen, både som elev och förälder, att kontakta Ulrika.

Specialpedagoger

Susanne Ornblad och Britt-Marie Dahlenborg är specialpedagoger. De arbetar med pedagogisk handledning för lärare och elever samt att göra pedagogiska utredningar. De bidrar till den övergripande pedagogiska utvecklingen på skolan med målet att göra skolan tillgänglig för alla elever efter deras behov. De deltar även vid överlämningar mellan grundskolan och gymnasieskolan.

Du kan både som förälder och elev vända dig till Susanne om du vill ha stöd och hjälp med pedagogiska frågor.

Sidansvarig: Charlotte Jernbom Publicerad: 2016-02-18 Skriv ut

Kontaktinformation

Catrin Åkeson Skolsköterska Tel: 0504-18245

Ulrika Lind Skolkurator Tel: 0504-18244

Britt-Marie Dahlenborg Specialpedagog Tel: 0504-18309

Susanne Ornblad Specialpedagog Tel: 0504-18523