Elevhälsa

På Fågelvik finns ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår en skolsköterska, en kurator, en psykolog och specialpedagoger.

Du vänder dig till elevhälsan om du behöver medicinsk rådgivning, har behov av att prata med någon om personliga eller skolrelaterade bekymmer och om du behöver extra hjälp för att klara av skolan.

Skolsköterska

Catrin Åkeson arbetar som skolsköterska på Fågelviksgymnasiet. När du känner dig lite "krasslig" eller vill prata om något som känns viktigt är du välkommen till henne. Hon kan självklart även hjälpa dig med medicinsk yrkesvägledning.
Du som just har börjat i årskurs ett erbjuds ett hälsobesök där vikt, längd och syn kontrolleras.

Skolsköterskans huvudsakliga uppgift är förebyggande hälso- och sjukvård. Catrin har nära samarbete med all personal på skolan. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot droger, våld etc.
Din skolläkare kommer till skolan en gång i månaden. Du beställer tid för läkarbesök hos skolsköterskan.

Skolkurator

Ulrika Lind är skolans kurator. Till henne kan du vända dig med personliga och skolrelaterade bekymmer. Förutom att ha enskilda samtal med elever ger Ulrika även information av olika slag ute i klasser.

Ulrika förmedlar kontakter med andra hjälpinstanser i samhället, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handhar även vissa frågor kring studieekonomi. Du är välkommen, både som elev och förälder, att kontakta Ulrika.

Skolpsykolog

Tibro kommun har även en skolpsykolog. Du hittar kontaktuppgifter till skolpsykologen Cecilia Karlsson i högerkolumnen.

Specialpedagoger

Ingrid Schmiterlöw och Britt-Marie Dahlenborg är specialpedagoger. De arbetar övergripande med stödjande verksamhet för lärare och elever samt gör specialpedagogiska utredningar.

 

Sidansvarig: Sofia Hjertman Publicerad: 2014-11-24 Skriv ut

Kontaktinformation

Catrin Åkeson Skolsköterska Skicka e-post till Catrin Tel: 0504-18245

Ulrika Lind Skolkurator Skicka e-post till Ulrika Tel: 0504-18244

Cecilia Karlsson Leg psykolog Skicka e-post till Cecilia Tel: 0504-18126

Ingrid Schmiterlöw Specialpedagog Skicka e-post till Ingrid Tel: 0504-18523

Britt-Marie Dahlenborg Specialpedagog Skicka e-post till Britt-Marie Tel: 0504-18309