Elevhälsa

På Fågelvik finns ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår en skolsköterska, en kurator, en psykolog, specialpedagoger och en speciallärare.

Du vänder dig till elevhälsan om du behöver medicinsk rådgivning, har behov av att prata med någon om personliga eller skolrelaterade bekymmer och om du behöver extra hjälp för att klara av skolan.

Skolsköterska

 

Catrin Åkeson arbetar som skolsköterska på Fågelviksgymnasiet. När du känner dig lite "krasslig" eller vill prata om något som känns viktigt är du välkommen till henne. Hon kan självklart även hjälpa dig med medicinsk yrkesvägledning.
Du som just har börjat i årskurs ett erbjuds ett hälsobesök där vikt, längd och syn kontrolleras.

Skolsköterskans huvudsakliga uppgift är förebyggande hälso- och sjukvård. Jag har nära samarbete med all personal på skolan. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot droger, våld etc.
Din skolläkare kommer till skolan en gång i månaden. Du beställer tid för läkarbesök hos skolsköterskan.

 

Skolkurator och skolpsykolog

 

Ulrika Lind är skolans kurator. Till henne kan du vända dig med personliga och skolrelaterade bekymmer. Förutom att ha enskilda samtal med elever ger Ulrika även information av olika slag ute i klasser.

Ulrika förmedlar kontakter med andra hjälpinstanser i samhället, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handhar även vissa frågor kring studieekonomi. Du är välkommen, både som elev och förälder, att kontakta Ulrika.

Tibro kommun har även en skolpsykolog. Du hittar kontaktuppgifter till skolpsykologen Cecilia Karlsson i högerkolumnen.

Undervisningsstöd/Specialpedagoger

 

Resursteamet kan vid behov erbjuda extra hjälp eller förstärkning i främst kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen. Du kan kontakta dem direkt eller genom din klassföreståndare alternativt en ämneslärare. De finns i lektionssal 180,181 eller i arbetsrum 183.

Till resursteamet hör Monique Göransson och Claes Pettersson. Ingrid Schmiterlöw och Britt-Marie Dahlenborg är specialpedagoger. De arbetar övergripande med stödjande verksamhet för lärare och elever samt gör specialpedagogiska utredningar. 

 

Sidansvarig: Sofia Hjertman Publicerad: 2014-11-18 Skriv ut

Kontaktinformation

Catrin Åkeson Skolsköterska Skicka e-post till Catrin Tel: 0504-18245

Ulrika Lind Skolkurator Skicka e-post till Ulrika Tel: 0504-18244

Cecilia Karlsson Leg psykolog Skicka e-post till Cecilia Tel: 0504-18126

Monique Göranson Speciallärare Skicka e-post till Monique Tel: 0504-18431

Claes Pettersson Undervisningsassistent Tel: 0504-18431

Ingrid Schmiterlöw Specialpedagog Skicka e-post till Ingrid Tel: 0504-18523

Britt-Marie Dahlenborg Specialpedagog Skicka e-post till Britt-Marie Tel: 0504-18231