Socialtjänstens stab

Mikael Ingsberg Socialchef Staben Tel: 18817 Till kontaktkort Skicka e-post till

Peter Jonsson Vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsenhet Tel: 18383 Till kontaktkort Skicka e-post till

Jurgita Jonsson Individ- och familjeomsorgschef Tel: 18302 Till kontaktkort Skicka e-post till

Gunnel Hallberg HR-konsult Socialtjänst Staben Tel: 18351 Till kontaktkort Skicka e-post till

Johanna Lillerskog Enhetschef Fredsgatans äldreboende Vård- och omsorgsenhet Tel: 18475 Till kontaktkort Skicka e-post till

Yvonne Edman Förvaltningssekreterare Staben Tel: 18296 Till kontaktkort Skicka e-post till

Fuyuko Kyhlberg Ekonom Staben Tel: 18300 Till kontaktkort Skicka e-post till

Elin Zell SAS/ Verksamhetsutvecklare Staben Tel: 18353 Till kontaktkort Skicka e-post till

Forozan Magouli Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Staben Tel: 18377 Till kontaktkort Skicka e-post till

Peter Dahlqvist Avgiftshandläggare Staben Tel: 18290 Till kontaktkort Skicka e-post till

Sidansvarig: Gunnel Hallberg Publicerad: 2015-02-02 Skriv ut