Planprocessen

Skiss av detaljplaneprocessen

Hur man upprättar en detaljplan

Planprocessen består av flera steg från det att kommunförvaltningen beslutar att en detaljplan ska upprättas till att den blir antagen och vinner laga kraft. Samråd och utställning är viktiga skeden vid planläggningen då berörda markägare, boende, andra myndigheter och berörda får komma till tals.

Program Samråd

Detaljplan Samråd

Detaljplan Utställning

Detaljplan Antagande Laga kraft

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103