Aktuella planutställningar

Fagersanna 1_46 mfl

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24

Planområdet omfattar ett område norr om Örlenvägen vid Örlenbadets anhalt i Fagersanna. Planen syftar till att möjliggöra nya friliggande bostadshus på ett markområde samt att bestämmelserna för ett befintligt område dateras upp. Planen finns tillgänglig för samråd under tiden 16 oktober och 20 november 2017.


Detaljplan för Del av Baggebolet 1:80 m fl

Planområdet omfattar ett område söder om Fågelviksleden och väster om Fågelviks gård. Planen syftar till att kunna erbjuda boende i direkt anslutning till planerad F-6 skola. Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under tiden 18 september och 16 oktober 2017.

PLANUTSTÄLLNINGAR: 

Detaljplan för Fagersanna 1:46 m fl

Planområdet omfattar ett område i Fagersanna vid Bjurslingan. Planen förnyar den gällande byggnadsplanen som inte uppfyller dagens krav på innehåll. Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under tiden 18 september - 16 oktober 2017.

ANTAGNA PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT:  

Skicka ett mail till Skyddad adress om du vill se plan- och genomförandebeskrivning eller andra handlingar som hör till antagna planer

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

2011

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-27 Skriv ut

Kontaktinformation

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Tjänster och information