Aktuella planutställningar

Skoltomt

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

Detaljplan för Fagersanna 1:46 m fl

Planområdet omfattar ett område i Fagersanna vid Bjurslingan. Planen förnyar den gällande byggnadsplanen som inte uppfyller dagens krav på innehåll. Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning únder tiden 26 juni - 14 augusti 2017.

 

PÅGÅENDE PLANUTSTÄLLNINGAR: 


-

ANTAGNA PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT:  

Skicka ett mail till Skyddad adress om du vill se plan- och genomförandebeskrivning eller andra handlingar som hör till antagna planer

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

2011

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-27 Skriv ut

Kontaktinformation

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Tjänster och information