Aktuella planutställningar

Ny detaljplan för kv PionenPlanområde Häggetorp 1:110

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:
 -

PÅGÅENDE PLANUTSTÄLLNINGAR:
 - 

ANTAGNA PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT:  

Skicka ett mail till Skyddad adress om du vill se plan- och genomförandebeskrivning eller andra handlingar som hör till antagna planer

2016

2015

2014

2013 

2012

2011

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-09-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Tjänster och information