Aktuella planutställningar

Planområde Häggetorp 1:110

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:
 - 

PÅGÅENDE PLANUTSTÄLLNINGAR: 

Häggetorp 1:110, del av

Planområdet omfattar ett område söder om Häggetorpsskolan och väster om gruppboendet Gärdsmygen i Häggetorp. Den nya planen omfattar 15 villatomter och en tomt för ca 6-8 lägen-heter i radhus, parhus eller liknande. I söder sparas huvuddelen av befintlig gräsyta för bollplan, lek m m.
Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under tiden 7 april – 5 maj 2017.


ANTAGNA PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT:  

Skicka ett mail till Skyddad adress om du vill se plan- och genomförandebeskrivning eller andra handlingar som hör till antagna planer

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

2011

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-04-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Tjänster och information