Översyn av strandskydd

Strandskydd ger allmänheten rätt att vistas på stranden

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i länets kommuner. Strandskyddet finns till för att säkra allmänhetens tillgång till stränder och trygga framtiden för djur- och växtlivet.

Vid alla kuster, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Inom strandskyddat område är det normalt inte tillåtet att bygga hus. Det är inte heller tillåtet att utföra andra anläggningar eller sätta upp staket och liknande som hindrar allmänheten från att vistas i området.

I Tibro kommun gäller det generella strandskyddet på 100 meter vid alla vatten utom vid sjön Örlen, där det är utvidgat till 200 meter.

Länsstyrelsen fattade den 9 september 2016 ett beslut om ändrat strandskydd i många av Västsveriges kommuner. Ändringarna som gäller för Tibro är små men finns att se på Länsstyelsens bifogade kartor i PDF-fil under "Tjänster och information".

Läs mer om strandskydd på Tibro kommuns hemsida och Länsstyrelsens hemsida i länkar under "Länkar till andra webbplatser".

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-09-13 Skriv ut