Nya båtplatser i Bråbacka

Bråbacka_hamn

Tibro kommun planerar att förlänga den yttre vågbrytaren i Bråbacka hamn så att 20 nya båtplatser kan erbjudas till de boende. Länsstyrelsen har nu godkänt utbyggnaden.

Bråbacka hamn har idag 43 platser och kommer inte att kunna erbjuda alla boende i området en hamnplats, när alla tomter är sålda. Det finns idag en båtramp i hamnen att tillgå för dem som inte har en permanent båtplats.

Tibro kommun bedömer att möjligheten att få tillgång till en båtplats är av  väsentlig kvalitet för de boende och planerar en utbyggnad av befintlig småbåtshamn med 20 platser under vintern 2016/2017.

Utbyggnaden föreslås ske delvis genom flyttning av massor från den befintliga västra piren till den yttre vågbrytaren så att den kan förlängas med 25 meter. Drygt hälften av massorna beräknas kunna flyttas lokalt och resten kan tas i bergtäkt i närområdet.

Se en kartskiss över utbyggnaden av hamnen under "tjänster och information".

 

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-11-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139