Kemikalier och cisterner

Kemikalier.Cisterner

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt. Det är också MÖS som ansvarar för ärenden som gäller förorenade områden.

Information om hur vilka regler som gäller hantering och förvaring av kemikalier finns på MÖS hemsida. Vill du komma i kontakt med de tjänstemän som arbetar med den här typen av frågor, kontaktar du också MÖS. På deras hemsida hittar du även blanketter som gäller kemikaliehantering.

Cisterner

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. För mer information samt blanketter om anmälningsskyldighet och besiktning, se Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida.

Viktig information till dig som har cistern i ett vattenskyddsområde

I Tibro finns två vattenskyddsområden, Fagersanna och Karlshaga-Fröstorp, och ett kommunalt skyddsområde som sträcker sig 1 km från vattenverket i Hönsa.

Inom dessa områden ställs högre krav på cisterner för förvaring av brandfarlig vara. Kontrollbesiktning ska här genomföras oftare och det finns krav på extra skydd som till exempel invallning av cisternen. Kraven omfattar alla förvaringskärl som har en volym på 250 liter eller mer. Har ni några frågor om detta, kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Du söker tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att få förvara och använda brandfarliga och explosiva varor. För mer information, kontakta Räddningstjänsten, se under rubriken "kontaktinformation".

På Räddningstjänsten Östra Skaraborg hittar du även tillståndsblanketter. 

Mer information om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarliga och explosiva ämnen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, se under "länkar till andra webbplatser".

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Besöksadress: Majorsgatan 1 Tel: 0500-42 40 00 www.rtos.se/

Länkar till andra webbplatser