Energianvändning

Soluppgång vid ledningsstolpar.

Tibro kommun äger ett bolag som levererar el till hushåll och industrier. Kommunen erbjuder också energi- och klimatrådgivning. På den här sidan finns även information om värmepumpar och var du kan tanka med alternativa drivmedel som etanol och biogas.

Tibro Energi AB är ett kommunalt bolag som levererar el till hushåll och industrier i Tibro och till andra kunder. Se länk till Tibro Energi AB till höger.

Fjärrvärmen i Tibro är uppdelad på två aktörer. Kommunen ansvarar för leverans av värme till bostadsfastigheter, medan Neova AB levererar till industrifastigheter. Läs mer om fjärrvärme i länk till höger.

Tibro kommun har energi- och klimatrådgivare som ger opartisk rådgivning om värmesystem och energibesparande åtgärder. Du kan läsa mer om kommunens energi- och klimatrådgivning om du klickar på länken till höger.

Installation av värmepump

Installation av berg- och jordvärmepumpar kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön. Bland annat kan dricksvattenförsörjningen i närområdet påverkas. För att motverka sådana skador måste den som vill installera en värmepump anmäla detta till Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

För berg- och jordvärmepumpar inom skyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter innan installationen påbörjas. I Tibro kommun finns vattenskyddsområden i Fagersanna, Fröstorp-Karlshaga och runt Hönsa. 

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas, normalt minst 6 veckor. Påbörja inte installationsarbete förrän du erhållit svar på din anmälan eller ansökan!

För mer information och ansökningsblanketter, kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborgs kundtjänst, se kontaktuppgifter här till höger. En avgift tas ut för hanteringen av anmälningsärenden och ansökan om tillstånd.

Alternativa drivmedel för bilar och andra fordon

Aktuell information om var du kan tanka med alternativa drivmedel som biogas och etanol hittar du på webbplatserna etanol.nu och fordonsgas.se. Se länkar till höger.

I Tibro erbjuds etanol som fordonsbränsle på Statoil på Storgatan 37, ST1 på Värsåsvägen och på Bilisten på Mariestadsvägen 21. Ett tankställe för biogasbränsle finns i Skövde vid Norra Aspelundsvägen, strax norr om avloppsreningsverket Stadskvarn.

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00

Tibro Energi - felanmälan Tel: Dagtid 0504-44 04 40 Alt. tel: Övrig tid 0504-159 50

Tibro Energi AB Besöksadress: Fabriksgatan 10 Tel: 0504-44 04 40 Skicka e-post till Tibro Energi AB www.tibroenergi.se/