Bostadsmiljö

Asbest i hemmiljö. Foto: Mikael Ljungström

Brister i inomhusmiljön kan orsaka skador på människors hälsa. Miljösamverkan Östra Skaraborg. MÖS, arbetar både med förebyggande åtgärder och tillsyn i inomhusmiljön som kan orsaka skador på människors hälsa.

På Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida hittar du information om elektriska och magnetiska fält, radon, fukt och mögel samt regler för och råd vid vedeldning.

För mer information, kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborg, se kontaktuppgifter till höger.

Eldning utomhus

På Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida finns också information om eldning av avfall. Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Det är heller inte tillåtet att elda trädgårdsavfall, grenar eller kvistar inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse.

Mer information om detta hittar du på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida, se länk till höger. 

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00

Länkar till andra webbplatser