Miljö- och hälsoskydd

Strandängar utmed ån Tidan med utsikt mot hembygdsgården Balteryd. Foto: Johan BerlingHänder som tvättas.

Miljösamverkan Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för tillsyn, kontroll och prövning av miljö- och hälsoskyddsärenden i Tibro, Falköping, Hjo och Skövde. Vissa miljöärenden ansvarar Tibro kommun eller Avfallshantering Östra Skaraborg för.

Det är Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, som du tar kontakt med när du har frågor och ärenden som gäller buller, djurhållning, användning av kemikalier, smittskydd och hantering av livsmedel.

Avfall och återvinning

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, ansvarar för:

  • insamling och behandling av hushållsfall
  • planering av avfallshanteringen i Tibro och fem andra kommuner i Skaraborg
  • information om hushållsavfall och farligt avfall, sopsortering och återvinning

AÖS är ett kommunalförbund med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner som medlemmar.

Energianvändning

Tibro kommun äger ett bolag, Tibro Energi AB, som levererar el till hushåll och industrier. Kommunen erbjuder också energi- och klimatrådgivning. Det är två aktörer som ansvarar för fjärrvärmeleveranser i Tibro. Kommunen ansvarar för leverans av värme till bostadsfastigheter, medan Neova AB levererar till industrifastigheter.

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då ska du först anmäla eller ansöka om detta hos Miljösamverkan Östra Skaraborg innan du genomför installationen. 

Du hittar länkar till sidor om energianvändning i vänstermenyn och under rubrikerna Kontaktinformation och Tjänster och information till höger.

Naturvård

Tibro kommun ansvarar för handläggning av naturvårdsärenden. 

Vatten och avlopp

Det är Tibro kommun som ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.

Om du inte har möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala avloppsvattennätet, behöver du någon annan form av omhändertagande av avlopp, urin och avföring. Mer information om detta hittar du på AÖS hemsida, se länk till höger.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00

Avfallshantering Östra Skaraborg Tel: 0500-49 80 00 Skicka e-post till Avfallshantering Östra Skaraborg www.aos.skovde.se/

Tibro Energi - felanmälan Tel: Dagtid 0504-44 04 40 Alt. tel: Övrig tid 0504-159 50