Tomtpriser och avgifter

Bråbacka

Tomtpriser i Bråbacka

Bråbacka

Enhetspris per tomt

250 000 kr + moms på VA 12 500 kr

I priset ingår mark, vatten, avloppsanslutning, fastighetsbildning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta, utsättning av hus samt fiberanslutning. Elanslutning beställs och debiteras av Vattenfall.

Övriga tomter

Häggetorp

pris per tomt
Kvarteret Flygeln 35 000 kronor*
Kvarteret Nyckelharpan 35 000 kronor*
Kvarteret Orgeln 35 000 kronor*
Kvarteret Säckpipan 35 000 kronor*
Kvarteret Triangeln 35 000 kronor (planavgift ingår)*
Kvarteret Violinen 200 000 kronor***
Kvarteret Nyckelharpan 200 000 kronor***
Kvarteret Tvärflöjten 200 000 kronor***

Hörnebo

Kvarteret Bläcksvampen 35 000 kronor (planavgift ingår)*

Centrala Tibro

Kvarteret Merkurius 120 000 kronor **
Kvarteret Venus 120 000 kronor **
Kvarteret Vråken 50 000 kronor*

* inkl nybyggnadskarta och utsättning av hus

** inkl vatten, avloppsanslutning, elanslutning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta och utsättning av hus.

*** inkl. markpris, avstyckning, byggnadslov, planavgift, nybyggnadskarta, VA-avgift, gatubyggnadsavgift, utsättning och moms på VA-anläggningsavgiften

Övriga avgifter

Övriga avgifter

pris per tomt

Anslutning av vatten
och avlopp


50-55 kr/m2 inklusive moms

Anslutning av el

16-25 Ampere


12 000 kronor inklusive moms (Tibro Energi)
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)


10 050 kronor (gäller för nybyggnad 150 m2)

Bygglov (exempel på avgifter)


Nybyggnad av villa (150 m2) inom detaljplan ca 14 950 kronor (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 4 600 kronor

Inglasning av uterum (20 m2) ca 2 300 kronor

Nybyggnadskarta/
Förenklad nybyggnadskarta


Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 5 375 kronor.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 1 700 kronor.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 1 000 kronor.

Mätningsavgift


Endast grovutsättning  3 200 kr (hus + garage 150 m2)

Finutsättning och grovutsättning 6 500 kr (hus + garage 150 m2)


Se även information om tomtkön
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Berit Klamfelt Förvaltningsassistent Skicka e-post till Berit Tel: 18133