Checklista för köp av tomt samt kontaktpersoner

Bråbacka på hösten

 

KONTAKTPERSONER i olika ärenden

Tomtkö


Berit Klamfelt 

Bygglov


Kenneth Franzén 

Köpekontrakt

Göran Lundqvist
Berit Klamfelt

Nybyggnadskarta/Husutsättning

Göran Lundqvist
Katarina Kjellberg

VILLKOR FÖR ATT RESERVERA TOMT

Gäller tomt för enbostadshus

Intressent erbjuds att reservera en tomt (ej Bråbacka, se nästa stycke) i sex månader. Under denna tid skall köpekontrakt upprättas, bygglovansökan lämnas in och handpenning på markkostnaden erläggas. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att återkalla den reserverade tomten.

I Bråbacka kan tomt reserveras i maximalt tre månader. Under denna tid ska köpekontrakt upprättas och 5 000 kr i handpenning på markkostnaden betalas in till kommunen. Någon återbetalning av handpenning sker inte. Totalt är kostnaden för marken 25 000 kr och resterande 20 000 kr betalas kontant på tillträdesdagen. Markkostnaden ingår i tomtpriset på 250 000 kr. Bygglovsansökan ska lämnas in inom sex månader från reservationsdagen.

Inom följande sex månader skall intressenten ha beviljats bygglov. Den maximala reservationstiden för en tomt blir således 9 eller 12 månader. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva köpekontraktet. Någon återbetalning av handpenningen sker inte. Köpet av tomten skall fullbordas så snart bygglov beviljats.

CHECKLISTA FÖR RESERVERAD TOMT

Nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta hos någon av mätningsingenjörerna på Samhällsbyggnadsförvaltningen (se till höger). Nybyggnadskartan behöver du för projektering av tomten samt vid ansökan om bygglov. Om du vill göra en förprojektering och inte definitivt bestämt dig för tomten kan du beställa en förhandskopia av nybyggnadskartan.

Bank

Kontrollera med din bank att du kan få lån.

Hustyp och tomtplanering

Innan du bestämmer dig för vilket hus du vill bygga, ska du gå igenom förutsättningarna som gäller för den tomt du fått. Detaljplanen med karta och beskrivning bestämmer vilket hus du kan bygga. Tänk också på att huset ska väljas efter tomtens egenskaper och beskaffenhet. Vill du ha hjälp kontakta Samhällsbyggnad. Ta del av informationen i broschyren ”Information och råd om planering av grönytor” som du kan få på kommunen.

Bygglov och byggsamråd

Du ansöker om bygglov och gör bygganmälan hos Samhällsbyggnad.

Köpekontrakt/köpebrev

Köpekontrakt skall upprättas enligt vad som ovan sägs under villkor för att reservera tomt. Köpebrev får du när hela köpeskillingen är betald. När du fått köpebrevet har du tillträde till tomten och kan söka lagfart.

När byggnaden skall vara klar

Du skall inom två år efter att bygglov beviljats ha påbörjat byggnadsarbetet (se villkor för att reservera tomt). Byggnationen skall vara färdigställd inom fem år efter att bygglov beviljats.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Berit Klamfelt Förvaltningsassistent Skicka e-post till Berit Tel: 18133

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Göran Lundqvist Mätningsingenjör Skicka e-post till Göran Tel: 18143

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Tjänster och information