Bygglov för tillfällig åtgärd

Lov för tillfällig åtgärd kan lämnas för att under en viss tid ändra användning av en byggnad även om det strider mot en detaljplan, t.ex. för säsongsaktiviteter.

Bygglov för tillfällig åtgärd får lämnas för högst 5 år med möjlighet till förlängning till högst 10 år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten upphöra.

Använd blanketten "Ansökan om bygglov" och kryssa i "Periodiskt tidsbegränsat bygglov".

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149