Rivningslov

Rivningsbyggnad

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever.

I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade. 
Ofta krävs rivningslov och en tillhörande kontrollplan som beskriver hur olika typer av rivningsmaterial tas om hand. Syftet är att härigenom undvika miljöstörningar p.g.a. att mer eller mindre farliga material hanteras felaktigt. 
Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser. 

Ansökan 

Vid ansökan om rivningslov används blanketten "Rivningslov" under "Tjänster och information".
På blankettens sista sida finns mer information om vad som gäller vid rivningslov.
Lämna blanketten tillsammans med övriga handlingar i två exemplar till Byggnadsnämnden.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Samhällsbyggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000