Marklov

Trädfällning

Marklov behövs om det man vill utföra berör höjdläget på marken på en tomt eller på allmänna platser.

Skälen till att marklov behövs är framför allt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras.
Marklov krävs också om man ämnar fälla träd eller plantera skog om sådana krav finns i gällande detaljplan.

Använd blanketten bygglov/bygganmälan i högerspalten under "Blanketter" och kryssa i rutan om marklov.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149