Förhandsbesked

Planera ett bygge

I många fall saknas tydligt och bra underlag, tex planer eller riktlinjer, som visar om byggnation kan tillåtas på en viss plats. Innan du lagt ner för mycket tid och pengar i ditt projekt kan du söka förhandsbesked.

Ett förhandsbesked kan du söka på mycket enkla handlingar, oftast räcker det med en kartskiss och en enklare beskrivning av vad du avser att göra. De vanligaste förhandsförfrågningarna gäller nybyggnad av enbostadshus på landsbygden.
Förhandsbeskedet gäller under två år och innebär att bygglov måste sökas inom denna tid.

Fyll i blanketten till höger och lämna den tillsammans med övriga handlingar i två exemplar till Byggnadsnämnden.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Byggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Tjänster och information