Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar.

Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar.

Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar.

Ett beslut som inte överklagats vinner laga kraft när besvärstiden är över.

När ett beslut vinnit laga kraft innebär det att beslutet inte längre kan överklagas.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Tjänster och information