Bygga till

Utbyggnad

En större tillbyggnad kräver bygglov. Fr.o.m 2014-07-02 får en tillbyggnad med bruttoarea på max 15 m2 uppföras utan bygglov, men med anmälan. En anmälan innebär i stort sett att de handlingar som skickas in, är de samma som för bygglovspliktiga åtgärder.

Läs mer under "Bygglov eller anmälan".

En tillbyggnad är något som ökar en byggnads volym, dvs. ökar byggnadsvolymen neråt, uppåt eller åt sidan. Som exempel kan följande nämnas:

  • Gräva ut och göra källare
  • Bygga in en balkong
  • Glasa in en uteplats
  • Bygga takkupa
  • Bygga till ytterligare bostadsrum i vinkel, genom förlängning eller på annat sätt.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Tjänster och information