Bygga nytt

Bråbacka husbygge

För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov.

I allmänt språkbruk är byggnad en varaktig konstruktion med tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den.
I tillämpningen av bygglagstiftningen har begreppet dock fått en något vidare betydelse.
Ett villabygge med rest stomme, husvagn, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport, husbåt med flera, har ansetts som byggnad och kräver bygglov.

Inom detaljplan finns i regel bestämmelser som talar om hur mycket du får bygga på tomten. På landsbygden saknas sådana bestämmelser, varför huset bör anpassas till den lokala tomten och traditionen på platsen.

Läs mer om bygglov och anmälan och hämta blanketter under "tjänster och information"

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149