Ändrad användning

Ändrad användning av garage kräver bygglov

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.
 
Förändringen måste emellertid vara väsentlig t.ex. från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.
 
Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning och krävs även utanför planlagt område.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149