Ändra byggnadens interiör

Braskamin

Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov. Men om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk, industri mm, krävs bygglov.

För vissa invändiga ändringar krävs enbart anmälan. Som exempel kan följande åtgärder nämnas:

  • Ändring som berör bärande konstruktion
  • Installationer, t.ex. braskamin
  • Rökkanaler och ventilation
  • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Hissar m.m.

Miljösamverkan i Östra Skaraborg har gett ut en matnyttig broschyr om braskaminer och vedeldning som du kan hitta i en länk under "Tjänster och information".

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149