Slutsamråd

Byggnadsnämnden kallar till slutsamråd när åtgärder som omfattats av ett tekniskt samråd har avslutats och det inte är uppenbart obehövligt.

Samrådet bör genomföras på byggarbetsplatsen.

Vid slutsamrådet går man bl.a. igenom följande:

  • Hur kontrollplanen och ev. villkor i startbeskedet har följts.
  • Avikelser från de krav som gäller för åtgärderna.
  • Kontrollansvarigs utlåtande.
  • Kontrollansvarigs, byggnadsnämndens och ev. andras dokumentationer över arbetsplatsbesök.
  • Behov av andra åtgärder.
  • Förutsättningarna för ett slutbesked.

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Byggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Tjänster och information