Startbesked

Husbygge med startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget.

Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge.
Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, då tvingas vi tyvärr ta ut en hög byggsanktionsavgift (1/2 basbelopp) som du måste betala.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Byggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Tjänster och information