Arbetsplatsbesök

När startbesked lämnats ska byggnadsnämnden minst en gång besöka arbetsplatsen och åtgärden föregåtts av ett Tekniskt samråd om det inte ansetts obehövligt.

Arbetsplatsbesök kommer alltid göras vid stora och komplicerade projekt.

Protokoll förs över arbetsplatsbesöket och skickas till byggherre och kontrollansvarig.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Byggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Tjänster och information