Kontrollansvarig

Byggansvarig

Det är du som byggherre som är ansvarig för att byggåtgärderna genomförs enligt kraven i bygglagen, PBL.

Till din hjälp måste en kontrollansvarig utses. Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften, vilket skall styrkas med certifiering.

Under en övergångsperiod kan den som tidigare varit kvalitetsansvarig enligt tidigare PBL (plan- och bygglagen) godkännas, om denne uppdaterat sina kunskaper i den nya PBL.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Byggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Tjänster och information