Synpunkter på verksamheten vid Barn & Utbildning

Alla förskolor och skolor i Tibro har sedan 1 januari 2012 en gemensam rutin för alla synpunkter - positiva som negativa - som framförs om vår verksamhet. Så här hanteras inkomna synpunkter från barn, förälder, vårdnadshavare eller personal.

Steg I

Vid våra förskolor och skolor vill Barn & Utbildning uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål - ta då kontakt med ansvarig rektor/chef. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg II

Rektor/chef antecknar din synpunkt eller klagomål. För att undvika missförstånd i sakfrågan läses anteckningar upp för (alternativt skickas till dig) dig. Därefter kontaktar rektor/chef berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Rektor ordnar möte med dig och berörd personal. Vid behov kan även stödpersoner delta, som t ex personal ur elevhälsan eller socialtjänsten. Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.

Steg III

Sker ingen förändring efter steg II, kontaktar rektor/chef sin närmaste chef, som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Även detta samtal dokumenteras.

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2016-06-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden Skicka e-post till

Pähr Nyström Förvaltningschef Skicka e-post till Pähr Tel: 18167

Tjänster och information