Särskola

Tibro kommun erbjuder undervisning i särskolan på grundskole- och gymnasienivå samt inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen, Särvux.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskola finns vid Häggetorpsskolan och Nyboskolan.

Gymnasiesärskola

Kommunens gymnasiesärskola finns vid Fågelviksgymnasiet. Utbildningen anpassas efter elevens behov, både när det gäller gruppval och kurser. Studierna bedrivs under fyra år. Tre nationella, studie- och yrkesförberedande program finns att välja:

  • Estetiska verksamheter
    inriktning bild och musik
  • Fordonsvård och godshantering
    inriktning personbilsteknik
  • Samhälle, natur och miljö
    inriktning media

Läs mer om gymnasieiesärskolan under tjänster och information här till höger.

Särskild utbildning för vuxna

Kommunen erbjuder även särskild utbildning för vuxna och verksamheten bedrivs även den vid Fågelviksgymnasiet.

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2016-06-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Expedition Häggetorpsskolan Tel: 18455

Expedition Nyboskolan Tel: 18170

Expedition Fågelviksgymnasiet Skicka e-post till Expedition Tel: 18220