Elev- och föräldraenkäter

Varje år brukar det finnas en föräldraenkät att fylla i för er som har barn på grundskola, fritids eller förskola. Det finns också elevenkäter att fylla i för grundskoleelever.

Enkäterna startar den 19 maj och stänger den 5 juni.

Föräldraenkät förskola

Elevenkät F-9

Elevenkät Fritids

Föräldraenkät F-9

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-05-17 Skriv ut

Tjänster och information