Nyheter om barnomsorg och utbildning

Inställt möte mellan nämnden och föräldraföreningarna 2017-02-21 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att ställa in mötet mellan nämnden och representanter från kommunens föräldraföreningar tisdagen den 28 februari. Orsaken - för få anmälda till mötet. Förslag på placering av Tibros nya grundskola. 2 av 11 alternativa placeringar för Tibros nya F-6-skola utreds vidare 2017-02-13 Totalt 11 föreslagna placeringar har utvärderats i processen med att fastställa placeringen av den nya F-6 skolan som ska ersätta Smulebergsskolan. Nu ska två av dem utredas närmare. Projektledaren Samuel Willner är mån om att alla möjliga placeringar av Tibros nya skola kartläggs. Foto: Christina Froh Kommuninvånare ges möjlighet att förmedla synpunkter och ideer om placeringen av Tibros nya F-6-skolan 2016-12-17 Det kommer att göras en bred kartläggning av lämpliga platser för Tibros nya F-6-skola. Har du som kommuninvånare idéer eller synpunkter på möjliga placeringar kan du förmedla dem till projektgruppen som arbetar med skolprojektet. Dialogkväll om Tibros nya grundskola den 5 december 2016. Stort föräldraengagemang på dialogkväll om Tibros nya grundskola 2016-12-06 Uppslutningen var stor på föräldramötet som arrangerades om Tibros nya grundskola på Näringslivets Hus den 5 december. Ett 40-tal engagerade föräldrar deltog i mötet, som blev en bra start för arbetet med den nya skolan. Nya avgiftsnivåer inom barnomsorg och skolbarnsomsorg 2016-11-24 Avgiftstaxan ändras för barnomsorgen/skolbarnsomsorgen från och med 1 januari 2017. Det som påverkar avgiften är vårdnadshavares/förälders/hemmets bruttoinkomst, antal placerade barn i förskola och skolbarnomsorg och det fastställda avgiftstaket.
Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-03-16 Skriv ut