Grundskolor

Målet för skolan i Tibro är att tillsammans med föräldrarna ge alla barn en god start inför framtiden och förutsättningar för ett livslångt lärande. Verksamheten ska utformas med demokratiska värderingar som grund och utifrån varje elevs enskilda behov.

Grundskolan omfattar årskurserna 1-9. Den är kostnadsfri och obligatorisk för alla barn. I Tibro finns fyra grundskolor, tre i tätorten och en i Ransberg (Fagersanna) fördelade på tre rektorsområden. Alla grundskolor drivs av kommunen.

Grundsärskola finns vid Häggetorps- och Nyboskolan.

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-03-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Expedition Häggetorpsskolan Tel: 18455

Expedition Ransbergs skola Tel: 18707

Expedition Smulebergsskolan Tel: 0504-18204

Expedition Nyboskolan Tel: 18170