Barnomsorg i annan kommun

Bestämmelser om barnomsorgspeng

Riksdagen har beslutat att införa barnomsorgspeng. Beslutet medför nya bestämmelser för vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg.

Från vistelsekommun till hemkommun

Den kommun, där barnet är folkbokfört (hemkommunen) ska svara för att barnet erbjuds förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg. Förut har den kommun, där barnet stadigvarande bor (vistelsekommunen), svarat för detta.

Skyldighet respektive möjlighet införs för en kommun att ta emot barn från en annan kommun

En kommun ska ta emot ett barn från en annan kommun om vårdnadshavarna önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Bestämmelsen innebär inte att barn, som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner, ska erbjudas att gå växelvis i båda kommunernas verksamheter.

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-03-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Bodil Sandnes Handläggare barnomsorg Skicka e-post till Bodil Tel: 18163

Tjänster och information