Avgifter barnomsorg och skolbarnsomsorg

Tibro kommun tillämpar maxtaxan för barnomsorg, som fastställts av riksdagen.

Det som bestämmer avgiften beror på vårdnadshavares/förälders/hemmets bruttoinkomst, antal placerade barn i förskola och skolbarnomsorg och det fastställda avgiftstaket.

Avgifter för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem
Förskola/pedagogisk omsorg Fritidshem/pedagogisk omsorg
Första (yngsta) barnet 3 %    
Avgiftstak 1.362 kr
Första (yngsta) barnet 2 %    
Avgiftstak 908 kr
Andra barnet 2 %    
Avgiftstak 908 kr
Andra barnet 1 %     
Avgiftstak 454 kr
Tredje barnet 1 %   
Avgiftstak 454 kr
Tredje barnet 1 %     
Avgiftstak 454 kr 
För ytterligare barn 0 % För ytterligare barn 0 %
  • Barnets vistelsetid bestäms efter vårdnadshavares/förälders/hemmets arbets- eller studietider inklusive restid och tid för lämning och hämtning av barnet/barnen. Tid utöver ovanstående grunder godkänns inte.
  • Avgiften grundas på en abonnemangsprincip. Detta innebär att du betalar även om barnet/barnen under viss tid inte utnyttjar platsen (Avdrag/nedsättning av avgiften görs inte för ledighet, semester, ferieuppehåll, sparad föräldrapenning eller dylikt)
  • Avtal om barnets/barnens vistelsetid ska upprättas och inkomstuppgift skall lämnas snarast, innan omsorgsplats kan tillträdas.
  • Avgift tas ut så länge du har en barnomsorgsplats. Betalning sker varje månad, i efterskott, 12 månader per år.

Förtydligande: I avgiftstaxan räknas familjens/hemmets yngsta barn som det första barnet.

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-03-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Mona Larsson Handläggare barnomsorg Skicka e-post till Mona Tel: 18163 Kontaktlista: Mona Larsson

Tjänster och information