Ansökan om barnomsorg

Du kan välja barnomsorg för dina barn. Barnomsorg innefattar förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skolbarnsomsorg (fritidshem).

När du önskar barnomsorg ska du göra din anmälan via blanketten "Ansökan om barnomsorg" som du hittar till höger under Blanketter.

Köregler

 • Ansökan om barnomsorgsplats ska lämnas in skriftligt.
 • Tibro har en barnomsorgsgaranti.
 • Kön upprättas efter ankomstdatum på ansökningsblanketten och efter datum gällande behovet av plats.
 • Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.
 • Kommunen försöker uppfylla önskemål om placering enligt ansökan.
 • Bekräftelse på anmälan om barnomsorgsplats skickas ut.
 • Uppgifterna i anmälan om barnomsorgsplats kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Fritidshem för skolbarn - vad krävs?

 • Båda vårdnadshavarna måste arbeta eller studera.
 • Aktuella telefonnummer och namn på arbetsplats/skola måste uppges.
 • Barnens schema ska anpassas efter båda vårdnadshavarnas arbetsschema + restid.
 • Ändrade tider, telefonnummer eller arbetsplats måste anmälas till fritids.
 • Plats i fritidshem kan inte behållas när en eller båda vårdnadshavarna blir arbetssökande eller föräldraledig.
 • När du anmäler att ditt barn ska komma till fritids under lovdagarna, avanmäl i god tid om ditt barn inte kommer.
 • Uppsägningstiden är 1 månad.
Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-03-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Bodil Sandnes Handläggare barnomsorg Skicka e-post till Bodil Tel: 18163

Tjänster och information