Barnomsorg

Barnomsorgsverksamheten omfattar förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), skolbarnsomsorg och öppen förskola.  Alla barn mellan ett och fem år har rätt till plats i förskola/pedagogisk omsorg under den tid som föräldrar förvärvsarbetar/studerar eller då barnet har eget omsorgsbehov.

För barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga gäller rätten till 15 timmars omsorg i veckan.

Tibro har en barnomsorgsgaranti som innebär att alla barn ska få en plats i barnomsorgen inom fyra månader efter ansökningsdatum. Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.

Förskola

Nio förskolor finns i kommunen varav en bedrivs i enskild regi. Alla barn i åldrarna ett till fem år är välkomna till förskolan.

Allmän förskola

Samtliga tre till femåringar garanteras en avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som omfattar minst 525 timmar om året eller 15 timmar per vecka och som följer läsårstiderna. Allmän förskola gäller från och med augusti månad det år som barnet fyller tre år. Vårdnadshavare avgör om de vill utnyttja möjligheten.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I den pedagogiska omsorgen tar familjedaghemmen emot barn, i åldrarna ett till fem år, i sitt eget hem tre dagar per vecka. Två dagar träffas man i grupp i en gemensam lokal, Myror och Möss.  

Särskilda omsorgsbehov

Familjedaghemmen tar emot barn med behov av en allergisanerad miljö och barn med behov av kväll och helgomsorg.

Fritidshem

Fritidshem och lovverksamhet går under samlingsnamnet skolbarnsomsorg och verksamheten ligger i anslutning till tre av kommunens grundskolor.   Fritidshemmen tar emot barn i åldrarna sex till tolv år. Lovverksamhet erbjuds under skollov och studiedagar.

Familjecentralen med öppna förskolan

Familjecentralen Källan bedrivs tillsammans med Socialtjänsten och Barnhälsovården. Här finns även öppna förskolan som håller öppet tre dagar per vecka.

 

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-03-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Mona Larsson Handläggare barnomsorg Skicka e-post till Mona Tel: 18163 Kontaktlista: Barnomsorg