Förskolor och dagbarnvårdare

I Tibro finns åtta förskolor, varav en bedrivs i enskild regi. Sju dagbarnvårdare är också verksamma i kommunen.

När du klickar på någon av länkarna nedan, så kommer du till respektive förskolas hemsida.

Dagbarnvårdarna Myror och möss Kommunens sju dagbarnvårdare kallar sig Myror och möss. De arbetar i sina egna hem och i en gemensam lokal på Bäckliden. Gläntan I Fagersanna, nära sjön Örlen, ligger Gläntans förskola, som har två avdelningar. Vi jobbar mycket med naturen och utomhuspedagogik i våra fina omgivningar. Karusellen Vid Skattegårdens bostadsområde ligger Karusellens förskola med fyra avdelningar. Viktiga ledord i vårt pedagogiska arbete är trygghet/omsorg, självförtroende, kunskap/utveckling/lärande samt lust att leka och lära. Kullerbyttan Kullerbyttans förskola ligger vid ån Tidan i anslutning till Smulebergsskolan. Här finns två avdelningar. Vi arbetar med tecken som stöd. Snickargården Med sex avdelningar är Snickargården kommunens största förskola och ligger i centrala Tibro. På Snickargården försöker vi utveckla varje barns intresse och behov vilket präglar vår verksamhet. Sprattelbo Sprattelbo förskola har tre avdelningar och ligger i Språtteboområdet. Torpet På Anderstorpsvägen, mitt emot Häggetorpsskolan, ligger Torpets förskola med tre avdelningar. För att barnen ska känna trygghet följer personalen barnen mellan avdelningarna. Pedagogisk verksamhet på Återbrukets förskola. Återbruket Återbrukets förskola är en förskola som ligger i centrala Tibro. Vi utgår från barnens lust, nyfikenhet och upptäckarglädje i den pedagogiska verksamheten och arbetar med rest- och spillmaterial för att inspirera barnen till att skapa och experimentera. Ängen Ängen är en förskola med tre avdelningar som ligger i Hörnebo. Enskilda förskolan Solbacken Solbacken är en enskild förskola med kristen profil. Den drivs av Missionskyrkan och har två avdelningar.
Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-03-16 Skriv ut