Talpedagog

Talpedagogens uppgift är att stödja, underlätta och bidra till en god utveckling och lärandemiljö för elever med tal- och språknedsättning/försening.

Tjänsten riktar sig till elever i grund- och särskolan, pedagoger och föräldrar. Varje elev får utifrån sina behov en individuell stödinsats i samarbete med pedagoger och föräldrar samt i vissa fall logoped. Talpedagogen ingår i elevhälsoteam i kommunens F-5 skolor, samt övriga elevhälsoteam vid behov. Förskolans pedagoger har möjlighet att få råd och stöd av talpedagogen via kommunens Språkotek.
Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2016-06-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Gunnel Adamsson Mathiesen Talpedagog grundskola Skicka e-post till Gunnel Tel: 18110